รูปประจำตัว

Phloenphit Kaewsung

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์ (32526)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phloenphit Kaewsung

หมายเลขโทรศัพท์ 0611346581

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด