รูปประจำตัว

Charinee Phonrit

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชาริณี พลฤทธิ์ (32515)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชาริณี พลฤทธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Charinee Phonrit

หมายเลขโทรศัพท์ 0823236021

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด