รูปประจำตัว

Kanyanat Pattanang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง (32116)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanyanat Pattanang

หมายเลขโทรศัพท์ 0874362868

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด