รูปประจำตัว

Chananchida Phetsang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง (32361)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chananchida Phetsang

หมายเลขโทรศัพท์ 0931032524

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด