รูปประจำตัว

Satsawat Plueangklang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายศาศวัต เปลื้องกลาง (36061)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายศาศวัต เปลื้องกลาง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Satsawat Plueangklang

หมายเลขโทรศัพท์ 0636318600

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด