รูปประจำตัว

Theeraphut Bunsena

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร บุญเสนา (32295)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร บุญเสนา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Theeraphut Bunsena

หมายเลขโทรศัพท์ 0985902764

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด