รูปประจำตัว

Sattawut Mitanu

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ (34176)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sattawut Mitanu

หมายเลขโทรศัพท์ 0655289598

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด