รูปประจำตัว

Nattawut pasaja

ข้อมูลในโรงเรียน

นายณัฐวุฒิ ปาสาจะ (32595)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 6/2

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายณัฐวุฒิ ปาสาจะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nattawut pasaja

หมายเลขโทรศัพท์ 0981642503

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด