รูปประจำตัว

Kajhonsak Pratan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายขจรศักดิ์ ประธาน (32441)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 6/2

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายขจรศักดิ์ ประธาน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kajhonsak Pratan

หมายเลขโทรศัพท์ 0619396506

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด