รูปประจำตัว

Tharadon Sodapatcha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธราดล โสดาปัดชา (32599)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 6/1

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธราดล โสดาปัดชา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tharadon Sodapatcha

หมายเลขโทรศัพท์ 0624739137

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด