รูปประจำตัว

Parinya Mungmee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปริญญา มั่งมี (32554)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/1

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปริญญา มั่งมี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Parinya Mungmee

หมายเลขโทรศัพท์ 0610466536

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด