รูปประจำตัว

Karuna Sophonphatthabadit

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกรุณา โสภณพัฒนบัญฑิต (35385)

เลขที่ 39 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกรุณา โสภณพัฒนบัญฑิต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Karuna Sophonphatthabadit

หมายเลขโทรศัพท์ 0658324608

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด