รูปประจำตัว

Niracha Patitaungkho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวณิรชา ปะติตังโข (35382)

เลขที่ 38 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวณิรชา ปะติตังโข

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Niracha Patitaungkho

หมายเลขโทรศัพท์ 0610648052

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด