รูปประจำตัว

Tankhun Naowarat

ข้อมูลในโรงเรียน

นายแทนคุณ เนาวรัตน์ (34127)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายแทนคุณ เนาวรัตน์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tankhun Naowarat

หมายเลขโทรศัพท์ 0979464914

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด