รูปประจำตัว

Pawanya Kangkhonnok

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปวัญญา กังขอนนอก (34667)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปวัญญา กังขอนนอก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pawanya Kangkhonnok

หมายเลขโทรศัพท์ 0952314521

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด