รูปประจำตัว

Suwijak Rattanapai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายสุวิจักษณ์ รัตนไพ (34662)

เลขที่ 25 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายสุวิจักษณ์ รัตนไพ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Suwijak Rattanapai

หมายเลขโทรศัพท์ 0936393552

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด