รูปประจำตัว

Surakiad khamsamal

ข้อมูลในโรงเรียน

นายสุรเกียติ คำสมัย (34660)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายสุรเกียติ คำสมัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Surakiad khamsamal

หมายเลขโทรศัพท์ 0830455690

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด