รูปประจำตัว

Rattaphum Pakkunnan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายรัฐภูมิ ปักกุนนัน (34654)

เลขที่ 17 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายรัฐภูมิ ปักกุนนัน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Rattaphum Pakkunnan

หมายเลขโทรศัพท์ 0636674795

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด