รูปประจำตัว

Rattaphum Kerdprajeen

ข้อมูลในโรงเรียน

นายรัฐภูมิ เกิดพระจีน (34172)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายรัฐภูมิ เกิดพระจีน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Rattaphum Kerdprajeen

หมายเลขโทรศัพท์ 0984152270

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด