รูปประจำตัว

Thanasit Pamakama

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา (34644)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanasit Pamakama

หมายเลขโทรศัพท์ 0957464768

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด