รูปประจำตัว

Natthaphong konkham

ข้อมูลในโรงเรียน

นายณัฐพงศ์ ก้อนคำ (34639)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายณัฐพงศ์ ก้อนคำ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Natthaphong konkham

หมายเลขโทรศัพท์ 0967171773

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด