รูปประจำตัว

Jirasak Dongphrajaw

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า (34638)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirasak Dongphrajaw

หมายเลขโทรศัพท์ 0986561862

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด