รูปประจำตัว

Jakkaphat Khamsamai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจักรภัทร คำสมัย (34637)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 3/14

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจักรภัทร คำสมัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jakkaphat Khamsamai

หมายเลขโทรศัพท์ 0954597998

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด