รูปประจำตัว

Purinut Wandee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูริณัฐ วันดี (34171)

เลขที่ 14 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูริณัฐ วันดี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Purinut Wandee

หมายเลขโทรศัพท์ 0934608688

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด