รูปประจำตัว

Fasai Chupsuwan

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวฟ้าใส ชุบสุวรรณ (34624)

เลขที่ 29 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวฟ้าใส ชุบสุวรรณ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Fasai Chupsuwan

หมายเลขโทรศัพท์ 0621491507

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด