รูปประจำตัว

Phanphicha Jumphangjaiupong

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ (34621)

เลขที่ 26 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phanphicha Jumphangjaiupong

หมายเลขโทรศัพท์ 0934940475

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด