รูปประจำตัว

Tharinee Meesoon

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวธาริณีย์ มีสูนย์ (34618)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวธาริณีย์ มีสูนย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tharinee Meesoon

หมายเลขโทรศัพท์ 0823675367

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด