รูปประจำตัว

Patit Ponnok

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพาทิศ โพนนอก (34606)

เลขที่ 12 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพาทิศ โพนนอก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patit Ponnok

หมายเลขโทรศัพท์ 0924164268

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด