รูปประจำตัว

Pongpisit Prathumkham

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพงศ์พิสิฏฐ์ ประทุมขำ (34169)

เลขที่ 12 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพงศ์พิสิฏฐ์ ประทุมขำ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pongpisit Prathumkham

หมายเลขโทรศัพท์ 0802232986

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด