รูปประจำตัว

Teerapong ponkuy

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีระพงษ์ พลคุย (34602)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีระพงษ์ พลคุย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Teerapong ponkuy

หมายเลขโทรศัพท์ 0934080976

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด