รูปประจำตัว

TheeraPhat Hachuen

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร หาชื่น (34601)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร หาชื่น

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) TheeraPhat Hachuen

หมายเลขโทรศัพท์ 0987362981

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด