รูปประจำตัว

Thanakorn kaewpha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนากร เเก้วภา (34600)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนากร เเก้วภา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanakorn kaewpha

หมายเลขโทรศัพท์ 0611374940

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด