รูปประจำตัว

Chitsanuchachaijunda

ข้อมูลในโรงเรียน

นายขิษณุชา ชัยจันดา (34598)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายขิษณุชา ชัยจันดา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chitsanuchachaijunda

หมายเลขโทรศัพท์ 0652863652

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด