รูปประจำตัว

Kosit upako

ข้อมูลในโรงเรียน

นายโกสิทธิ์ อุปโก (34596)

เลขที่ 3 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายโกสิทธิ์ อุปโก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kosit upako

หมายเลขโทรศัพท์ 0988831625

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด