รูปประจำตัว

KANOKPON THUDSUKA

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกนกพล ทับสุขา (34594)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/13

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกนกพล ทับสุขา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) KANOKPON THUDSUKA

หมายเลขโทรศัพท์ 0985155448

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด