รูปประจำตัว

Thanyalak Patisa

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวธัญญลักษณ์ ปะติสา (34583)

เลขที่ 29 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวธัญญลักษณ์ ปะติสา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanyalak Patisa

หมายเลขโทรศัพท์ 0925561403

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด