รูปประจำตัว

Tarika Siriphpk

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวทาริกา ศิริภักดิ์ (34581)

เลขที่ 27 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวทาริกา ศิริภักดิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tarika Siriphpk

หมายเลขโทรศัพท์ 0814313290

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด