รูปประจำตัว

Chalisa Natasat

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชาลิสา นะตะสัตย์ (34578)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชาลิสา นะตะสัตย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chalisa Natasat

หมายเลขโทรศัพท์ 0981696788

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด