รูปประจำตัว

chanisa nanongtoom

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชนิศา นาหนองตูม (34577)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชนิศา นาหนองตูม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) chanisa nanongtoom

หมายเลขโทรศัพท์ 0990153221

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด