รูปประจำตัว

Chayanit prajudthake

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชญานิศ ประจุดทะเก (34575)

เลขที่ 21 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชญานิศ ประจุดทะเก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chayanit prajudthake

หมายเลขโทรศัพท์ 0823761996

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด