รูปประจำตัว

Netipong Karnsawang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเนติพงศ์ ฆารสว่าง (34166)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเนติพงศ์ ฆารสว่าง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Netipong Karnsawang

หมายเลขโทรศัพท์ 0980241085

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด