รูปประจำตัว

Aitsaret pattanee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายอิศเรศ ปัตตานี (34571)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายอิศเรศ ปัตตานี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Aitsaret pattanee

หมายเลขโทรศัพท์ 0927483972

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด