รูปประจำตัว

Aphichai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายอภิชัย ชะปูแสน (34570)

เลขที่ 17 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายอภิชัย ชะปูแสน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Aphichai

หมายเลขโทรศัพท์ 0858616493

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด