รูปประจำตัว

Terathon Limbenjasab

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ (34165)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Terathon Limbenjasab

หมายเลขโทรศัพท์ 0910638481

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด