รูปประจำตัว

Kritsada janphak

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ (34554)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kritsada janphak

หมายเลขโทรศัพท์ 0944157181

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด