รูปประจำตัว

Warisara Butaka

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาววริศรา บุตะกะ (34543)

เลขที่ 30 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาววริศรา บุตะกะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Warisara Butaka

หมายเลขโทรศัพท์ 0611657343

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด