รูปประจำตัว

Pasinee Rinthong

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภาสินี รินทอง (34541)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภาสินี รินทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pasinee Rinthong

หมายเลขโทรศัพท์ 0930671159

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด