รูปประจำตัว

Peerada theplian

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพีรดา เทพเลียน (34538)

เลขที่ 25 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพีรดา เทพเลียน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Peerada theplian

หมายเลขโทรศัพท์ 0979368455

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด