รูปประจำตัว

Parinyaphon Philathao

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปริญาภรณ์ พิลาเท่า (34536)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปริญาภรณ์ พิลาเท่า

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Parinyaphon Philathao

หมายเลขโทรศัพท์ 0621684109

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด