รูปประจำตัว

Kingphet inphet

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกิ่งเพชร อินทร์เพ็ชร (34530)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกิ่งเพชร อินทร์เพ็ชร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kingphet inphet

หมายเลขโทรศัพท์ 0640796241

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด